Takk for innsatsen!

Avslutning for ansatte - Klikk for stort bildeFra venstre: Birgit Iversen Eckhoff (kommunedirektør), Brit Roksvåg, Kari Lie, Tove Pettersen, Jorun Jonassen og Kjersti Andersen (varaordfører) Tove N. Rokstad     

Det er en mangeårig tradisjon i Smøla kommune at ansatte som har sluttet i løpet av året og som har vært ansatt i minst 5 år, blir invitert til en markering og får en oppmerksomhet. I 2021 var det 10 ansatte som sluttet, og de hadde vært ansatt mer enn 5 år. Torsdag 28. april hadde vi en fin markering på rådhuset hvor det ble takket for den innsatsen de har gjort for Smøla kommune.

Enhetsledere og varaordfører sørget for gode ord, krystallvase og blomster til alle. Krystallvasen har innskripsjonen « Takk for innsatsen».

Smøla kommune setter stor pris på den arbeidsinnsatsen som er lagt ned og det disse 10 har bidratt med for å levere gode tjenester til innbyggerne våre.

Andre ansatte som sluttet i 2021:
Tove Røsand, Stine Bjerknes, Tove K. Holmen, Ingrid Kristoffersen, Cecilie Sørstrand og Anne Elisabeth Gjeldnes.

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00