Temadag om livsmestring

Klikk for stort bildeTid: Onsdag 15. januar kl. 11:00- 13:00

Hvem: Flyktninger som er bosatt i Smøla kommune.

Smøla voksenopplæring inviterer til foredrag
V/ psykolog Marte Øien og sosionom Guri Bae Solvang
Temaer: Hjelp til selvhjelp, overganger, trygghet/utrygghet, hva er psykisk helse, traume og konkrete hjelpetilbud på Smøla

Sted: KF bygget på Hopen (voksenopplæringen sine lokaler)

Temadagen er obligatorisk for nåværende introprogram - deltakere. Men er et gratis tilbud til tidligere introprogram-deltakere og bosatte flyktninger på Smøla.