Tilskudd i forbindelse med korona

Smøla kommune lyser ut 250 000 kroner til bedrifter som faller utenom ordinære kompensasjonsordninger

Klikk for stort bildeKoronatilskudd LK  

Midlene kommer fra Staten, og er tildelt kommunene i Norge etter folketall og antall arbeidsledige.

Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale bedrifter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, og som faller utenom andre kompensasjonsordninger.

En vil ha fokus på bedrifter med ekstra utgifter i forbindelse av innreise av arbeidskraft med hensyn til kostnader knyttet til dette. Også andre ekstraordinære utgifter kan vurderes.

Saksbehandling er lagt til Smøla Nærings- og Kultursenter KF, og endelig vedtak om utbetaling gjøres i Smøla kommunestyre 23. september.

Bedrifter som vil søke ordningen bes kontakte Einar Wikan for nærmere orientering.

Søknad og regnskap over utgifter knyttet til ordninga sendes Einar Wikan innen 31.august 2021.

Regnskap skal være godkjent av autorisert regnskapsfører/revisor, og ordninga faller inn under ordninga «Bagatellmessig støtte».

Kontaktinformasjon

Einar Wikan
Næringsrådgiver
E-post
Telefon 995 36 595

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 14.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 17
6571 Smøla