Tilskudd i forbindelse med korona

Smøla kommune lyser ut kr. 397 000,- til bedrifter innen bransjene:

restaurant, pub, overnatting og opplevelsesturisme.

 Tilskudd - koronastøtte 

Midlene kommer fra Staten.

Rammen til kommunene er på totalt 500 millioner kroner. Alle kommuner får 250.000 kroner i grunnbeløp. De øvrige 411 millioner kroner fordeles etter antall ansatte i serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører i 1. kvartal 2021.

Bedrifter innen bransjene restaurant, pub, overnatting og opplevelsesvirksomhet kan søke ordningen.

Bedriften må minst sysselsette et lønnet årsverk.

Søknadene kan gjelde direkte tap i varelager, ekstraordinære utgifter eller en differanse mellom resultat 4.kvartal 2021 og 4.kvartal 2019.

Saksbehandling er lagt til Smøla Nærings- og Kultursenter KF, og endelig vedtak om utbetaling gjøres i Smøla kommunestyre 3.mars 2022.

Bedrifter som vil søke ordningen bes kontakte Einar Wikan for nærmere orientering.

Søknad og regnskap knyttet til utlysinga sendes Einar Wikan sin e-post innen 25. Januar 2022.

Regnskap/søknad skal være attestert av autorisert regnskapsfører/revisor, og ordninga faller inn under ordninga «Bagatellmessig støtte».

Søknadsfrist: 25. Januar

Kontaktinformasjon

Einar Wikan
Næringsrådgiver
E-post
Telefon 995 36 595