Ungdommens innstilling til valg av nytt ungdomsråd 25.11.22

Smøla ungdomsråd består av 7 faste medlemmer og 5 varamedlemmer.
Fredag 25. november arrangerte Smøla ungdomsråd valgdag på Smøla ungdomsskole          

Ungdomsrådet har som tradisjon å invitere alle elever i 7.-10 trinn og elever fra VGS til valg-arrangementet.  

Her ble det presentasjon av årets ungdomsråd og deres arbeid, kulturelle innslag, orienteringer om ungdommens fylkesting og andre prosjekter som angår ungdom og ikke minst – presentasjon av kandidatene som stilte til valg for nytt ungdomsråd.

Etter at stemmene var avgitt, serverte ungdomsrådet pizza til alle fremmøtte.

Ungdomsrådet takker for engasjementet hos alle som deltok!

Nytt ungdomsråd velges formelt av Smøla kommunestyre i deres siste møte før jul.
Det ble til sammen avgitt 81 stemmer i valget, noe som ga følgende innstilling som sendes videre til Smøla kommunestyre:

Hallvard Osen

Medlem

Edith Rokstad

Medlem 

Nora Brevik

Medlem 

Amanda Kvammen

Medlem 

Sverre Nicolai Fagerheim

Medlem 

Odel Gjøstøl

Medlem 

Karel Nuncic

Medlem

Inger Marie Spersøy Nielsen

Vara 1

Andreas Rokstad

Vara 2

Ingrid Elida Holmen

Vara 3

Gunn Elise Erlandsen Bakk

Vara 4

Johan Kristian T. Roksvåg

Vara 5


Finn en politiker

I hht kommunelovens § 5-12 er rådet er et rådgivende organer for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. Rådets medlemmer velges for 2 år.

Tips ungdomsrådet om aktuelle saker

Kontaktinformasjon

Ann Helen Stamnsve
Avdelingsleder Smøla kulturskole
E-post
Telefon +47 92 89 77 76

Adresse

Pb 34
6571 Smøla