Ustabil vannforsyning i området Dyrnes - Råket

Det pågår søk etter vannlekkasje i området Dyrnes  - Råket.

Lekkasjen er vanskelig å lokalisere da forbruket er høyt nå i ferietiden. Søket kan derfor pågå utover dagen. Vi ber om at det tas kontakt med kommunen dersom unormalt våte områder oppdages.

Tips om vannlekkasje i området Dyrnes - Råket: 917 58 337

 

Artikkelen oppdateres fortløpende.

Kontaktinformasjon

Birger Træthaug
Enhetsleder TVB
E-post
Telefon 954 05 654