Utbedringsarbeidet ved Edøy havn gjenopptas mandag 8. april

I forbindelse med fjerning av moloutstikket ved Edøy havn ble det funnet gamle granater og forsvaret ble rutinemessig kontaktet.

Alt arbeid ble da stanset inntil videre. Smøla kommune er i tett dialog med Fylket angående fortsettelsen med arbeidet og siste melding så langt går ut på at arbeidet tas opp igjen fra mandag 8. april.

Ferge- og hurtigbåtanløp er ikke berørt.