Utvikling av Hopen sentrum - invitasjon til møte

Grunneiere og innbyggere

Smøla kommune er i oppstartfase av reguleringsplanarbeid for Hopen sentrum. Sak til formannskapet som planutvalg om oppstart planlegges august/september 2021.

Smøla kommune gjennomfører nå møter med berørte og aktuelle personer og grupper for å informere om arbeidet og få innspill til sak om oppstart av reguleringsplanarbeidet.

Grunneiere og innbyggere på Hopen inviteres derfor til møte i Smøla rådhus, kommunestyresalen 9. juni kl 18.00

Agenda

  • Informasjon om reguleringsplan generelt
  • Informasjon om planprosess Hopen sentrum
  • Status Hopen sentrum i dag: hva er bra, hva er mindre bra
  • Hvordan ønsker vi at Hopen sentrum skal være i framtida: boligområder, offentlige tjenester, møteplasser ute/inne, trafikkløsninger, grøntområder etc

Møtedeltagere vil bli tildelt plasser, maks antall ca 20.

Meld gjerne på forhånd om du kommer til epost postmottak@smola.kommune.no eller 71 54 46 00.

Vi gjennomfører flere møter dersom stor interesse.

Velkommen!

Kontaktinformasjon

Birgit I. Eckhoff
Kommunedirektør
E-post
Mobil 934 61 011
Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271
Gunnlaug Kristiansen
Daglig leder
E-post
Telefon 971 03 906

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla