Vaksinasjonsstatus Smøla kommune

Virusvaksine og sprøyte - Klikk for stort bildeVirusvaksine og sprøyteSmøla er godt i gang med vaksineringen og følger Folkehelseinstituttet sin prioriteringsrekkefølge for hvem som skal få vaksine.

Her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset, samt informasjon om smittevern og vaksinering: https://www.helsenorge.no/koronavirus/

Vaksineringen foregår på Smøla Helsesenter, du vil få melding eller telefon fra helsetjenesten om når du skal møte når det er din tur.  Det er ikke anledning til å bestille time direkte selv.

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå:

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år

og samtidig personer mellom 18* og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under) 

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under) 

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

Listen over sykdommer/tilstander som det vises til i punkt 4-7 finner du hos www.fhi.no

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#dette-erprioriteringsrekkefoelgen-per-naa

Vi har forståelse for at mange har spørsmål vedr vaksinering og mange lurer nok på når det er «min tur».  Dette er det vanskelig pr i dag å gi konkrete svar på.  FHI har god og utfyllende informasjon på sine hjemmesider vedr ulike scenarioer og generell informasjon til befolkningen vedr vaksinasjon: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

https://www.fhi.no/publ/plakat/vaksineringsscenario/

Det er kommunene som har ansvaret for å gjennomføre vaksineringen, og fastlegene er sentrale i å finne frem til personer i risikogruppene som skal få tilbud om vaksine jfr prioriteringsrekkefølgen. I dette ligger også at det foretas en individuell vurdering av lege ifht risikopasienter. 

Fastlegene samarbeider tett med helsesykepleier og du vil bli kontaktet når det er din tur.

Her er en oversikt over koronavaksinasjonsstatistikk både for hele landet, fylkesvis og antall vaksinerte i kommuner: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksinasjonsstatistikk/#kommunerantall-vaksinerte

 

Mens vi venter på at flere blir vaksinerte må vi alle fortsatt:

↔️ Holde minst en meter avstand til andre. Dette betyr at du skal unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming.

🏠 Hold deg hjemme hvis du er syk.

🖐🖐 Vask hendene godt og grundig.

🔬 Og test deg ved minste mistanke.