Valg av meddommere til lagmannsrett og tingrett for perioden 2021 - 2025

Kommunestyret skal etter hvert kommunevalg, velge nye meddommere til lagmannsretten og tingretten. Vi ønsker forslag til kandidater

Meddommere til lagmannsretten og tingretten

Det fremgår av Domstolloven §67 at utvalgene av meddommere skal ha «en allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen skal oppfordre allmennheten til å foreslå kandidater til valget».

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommere:

  • Du må være fylt 21 år og være under 70 år,
  • Du må ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret. 
  • Du må være norsk eller nordisk statsborger eller registrert folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene.
  • Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk.

Videre stilles det krav til meddommeres lovlydighet. Mer om dette kan leses i §70 – §72 som angir formelle krav til meddommere.

Dersom du har forslag til kandidater, send forslag innen 31. mars 2020.

Send e-post til oddrun.skomsoey@smola.kommune.no eller postmottak@smola.kommune.no 

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål!

Kontaktinformasjon

Oddrun Skomsøy
Leder publikumssenteret
E-post
Telefon 938 52 266

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla