Vannlekkasje Storvatnet pumpestasjon

Det er oppdaget en vannlekkasje ut fra Storvatnet pumpestasjon. Mannskaper er ute for feilsøking.

Oppdatering 10.17: Lekkasjen er funnet ca 150 meter fra Storvatnet pumpestasjon, retning Frostadheia. Reparasjon av bruddet er startet.

Kontaktinformasjon

Birger Træthaug
Enhetsleder TVB
E-post
Telefon 954 05 654