Veglo - aksjonsdag for farlig avfall våren 2018

I samarbeid med Veglo AS arrangerer NIR innsamling av farlig avfall fra husholdningene. Dette innbefatter blant annet spillolje, malingsrester, batterier, plantevernmidler, løsemidler mm.,samt elektrisk og elektronisk avfall fra husholdning. Denne aksjonen kommer i tillegg til ordinær innlevering i den enkelte kommune.

Mottakssteder tirsdag 17. april 2018:

Sted Plassering Tid
Veiholmen ved rundkjøring 14.00 - 15.00
Sætran miljøstasjonen ved br. Sætran 15.30 - 18.00
Innsmøla Straumen 19.00 - 20.00

 

GRATIS levering for husholdninger. Spillolje og batterier fra landbruk og næringslivet er også gratis, mens annet avfall må det betales for.

Næringsliv og landbruk må gjøre seg kjent med og registrere seg på nettsiden www.avfallsdeklarering.no før aksjonsdagen, og kan med fordel opprette fullmakt til Veglo for å forenkle registreringen av avfallet.

Det er ikke tillatt å sette igjen farlig avfall før bilen ankommer plassen.

 

Veglo NIR 1 - Klikk for stort bilde