Veglo - Aksjonsdag for farlig avfall

Tirsdag 7. mai 2019:

  • Veiholmen - ved rundkjøring: kl. 14.00 - 15.00
  • Miljøstasjonen - ved  Br. Sætran: kl. 15.30 - 18.00
  • Innsmøla - ved Straumen: kl. 19.00 - 20.00

Gratis levering for husholdninger.

Spillolje og batterier fra landbruk og næringslivet er også gratis, mens annet farlig avfall må det betales for. Næringsliv og landbruk må gjøre seg kjent med og registrere seg på nettsiden www.avfallsdeklarering.no før aksjonsdagen, og kan med fordel opprette fullmakt til Veglo for å forenkle registreringen av avfallet.

Det er IKKE tillatt å sette igjen farlig avfall før bilen ankommer plassen!

 

I samarbeid med Veglo AS arrangerer NIR innsamling av farlig avfall fra husholdningene. Dette innbefatter blant annet spillolje, malingsrester, batterier, plantevernmidler, løsemidler m.m., samt elektrisk og elektronisk avfall (fra husholdning). Denne aksjonen kommer i tillegg til ordinær levering i den enkelte kommune.