Velkommen til Eldrefest 14. oktober

Eldrerådet inviterer til en hyggelig sammenkomst i anledning av markering av den internasjonale eldredagen.

Dato: søndag 14. oktober 2018

Tid: kl. 16.00

Sted: Vestsmøla samfunnshus

Program:

  • Allsang og underholdning
  • Kaffe og kaker
  • Loddsalg
  • Bordkonkurranse

Ring ved skyssbehov

Område Navn Telefon
Veiholmen Halstein 98 41 87 28
     
Hopen Jenny 45 61 23 47
     
Innsmøla Ivar 715 41 139
  Judith 90 08 66 09
  Oddvar 90 94 11 59