Verdiskaperprisen

Søknadsfristen er 1. april og tildeling vil skje i formannskapet senest 05. mai.

Tildelingene foretas av Smøla Formannskap da søkere vil være både innenfor kultur og næringsområdet. Rådmannen i samarbeid med arbeidsgruppa, saksbehandler og anbefaler tildelinger.

Smøla kommune ble tildelt Verdiskaperprisen for 2019. Smøla formannskap har bestemt at prispengene på 200 000 kr skal deles opp i 5 potter à 40 000 kr og at kultur og næringsaktører kan søke om midlene.

Retningslinjer.

Hvem kan søke:

  • Organisasjoner, lag og arrangører
  • Bedrifter innenfor kultur og næring .

Det kan søkes om tiltak/arrangement som gjennomføres i 2020 eller senest 2021.

Tilskuddet kan helt eller delvis finansiere tiltaket.

Søknaden bør være i tråd med verdiskaperprisens intensjon.

Tiltaket bør tilføre Smøla og Nordmøre noe nyskapende og positivt og tilskuddsmidlene kan gjerne være utløsende for tiltaket.

Tiltaket bør ha et langsiktig perspektiv, gi verdiskaping og ringvirkninger for næringsliv, kulturliv, organisasjoner etc.

Søknadene og tildelingen bør sees i sammenheng slik at flere «områder» innenfor kultur og/eller næring kan tilgodesees.  

Tiltakene det gis støtte til bør defineres som verdiskapningstiltak. Det anbefales at Smøla kommune i samarbeid med de som tildeles midlene kunngjør og profilerer dette.

Dersom ikke alle midler tildeles etter første søknadsrunde, jfr. kriterier for tildeling, kan det åpnes for ny søknadsfrist 1. oktober med tildeling senest desember 2020.

Felt merket med * må fylles ut

Kontaktinformasjon

Laila Skaret
Kulturrådgiver og driftsleder Gurisentret
E-post
Telefon 979 86 532

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 14.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt