Vinner av kulturprisen 2019

Klikk for stort bilde

Livsløpsutvalget vedtok i sitt møte, den 2.mai å tildele kulturprisen for 2019.

Den verdige vinneren er Eva Peggy Stensønes.

 

Retningslinjer for kulturprisen:

  1. Kulturprisen skal hovedsakelig gå til personer bosatt i kommunen, alternativt til personer som har sterk tilknytning til Smøla. Prisen kan også deles ut til lag, foreninger eller institusjoner. Kulturprisen kan deles.
  2. Kulturprisen gis innafor rammene til det” utvidede” kulturbegrepet. Om mulig bør en søke å legge vekt på en viss spredning ved tildeling mellom de ulike kulturområdene.
  3. Kulturprisens verdi fastsettes av kommunestyret. Inntil kr. 1/2 av prisens verdi skal være et kunstverk eller diplom som symbol på tildelt pris.
  4. Smøla kommunes kulturpris deles som hovedregel ut annet hvert år.
  5. Forslag til kandidat kan fremmes av alle. Frist for forslag kunngjøres i lokalpresse og på www.smola.kommune.no. og tilpasses Livsløpsutvalgets møteplan.
  6. Saksbehandlingen for prisen ligger til kulturområdet i Smøla Nærings og kultursenter KF. Livsløpsutvalget drøfter kulturprisen på generelt grunnlag på første møte i året. Tildeling av kulturprisen behandles i Livsløpsutvalget ila første halvår. Vedtaket kunngjøres umiddelbart.
  7. Kulturprisen utdeles innen utgangen av året i et egnet arrangement.

Kontaktinformasjon

Laila Skaret
Kulturrådgiver
E-post
Telefon 979 86 532

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 17
6571 Smøla