Ansattoversikt


Ansatte

Ansatte i avdelingen Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 54 26 00 919 10 519
Gurisentret
71 54 47 02
71 54 47 02
71 54 47 02
901 13 336
Leder kurs og kompetanse 901 45 532
Kjersti Andersen
Adjunkt med tilleggsutdanning 909 65 041
Trine Andersen
Miljøarbeider 71 54 02 78
Programrådgiver og Fagleder flyktningetjenesten 952 50 376 952 50 376

Kontor- og treffetider:

Mandag kl. 08.30 -15:30

Tirsdag: Kl. 11:45-16:00 

Onsdag: Kl. 10:00-13.00

Torsdag: Kl. 08:30-15:00

Fredag: Kl. 08:30-15:00

Lotte Bentzen
Barnevernleder 959 93 130
Bente Width Berg
NAV-leder 55 55 33 33 959 93 130
Bente Width Berg
Avdelingsleder Smøla sykehjem 902 16 742
Heidi Berland
Prosjektleder omsorgsboliger 482 57 701
Camilla M. Betten
Maskinist
Ungdomsarbeider
Ronja M. Betten
Lærer 482 30 226
Marit Bjerknes
Kommunelege 71 54 46 60
Barnehagelærer 71 54 02 73
Miljøarbeider 71 54 02 78
Vaktmester - ambulerende/hele kommunen 918 59 829
Torbjørn Brevik
Renholder
Adjunkt med tilleggsutdanning 908 14 204
Kristin R. Dalheim
Veileder 55 55 33 33 412 36 538
Kommunalsjef 414 45 291
Ingeborg J. Dyrnes
Rådmann 934 61 011
Birgit I. Eckhoff
Adjunkt med tilleggsutdanning 907 78 312
Håvard Edinsen
Førskolelærer 71 54 02 73 900 62 681

96043144

Unni Edinsen
Førstesekretær 71 54 46 60
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681
Bjørg Agnes Edvardsen Iversen
Adjunkt 906 74 198
Ester Eines
Barnehagelærer, disp 71 54 12 81
Vikar 482 40 577
Maria Louise Ellingsen
Miljøarbeider 71 54 02 78
Miljøterapeut 71 54 02 78
902 54 178
Førskolelærer 901 73 496

95424140

Prosjektleder 903 67 580
Nina Fagerheim
Førstesekretær 902 17 407
Avdelingsleder hjemmetjenesten Kreftkoordinator 902 16 789
Enhetsleder Aktivitet og boveiledning 71 54 02 78 477 10 380
Driftsleder Gurisentret 952 19 008
Musikk- og kulturskolemedarbeider 915 39 312
Asgeir Gjøstøl
Renholder
Linda Gjøstøl
Musikk- og kulturskolemedarbeider
Vegard Gjøstøl
Kommunelege 71 54 46 60
Fagarbeider
Sykepleier 71 54 47 00
Fagarbeider 902 61 770

45275479

Miljøarbeider 71 54 02 78
Fagarbeider 71 54 12 81
Barne- og ungdomsarbeider 900 36 774
Liv Frøydis Hakkebo
Lærer 909 56 230
Marita Hakkebo
Assistent 71 54 02 78
Skipsfører 913 61 123
Lektor
Miljøarbeider 71 54 02 78
Renholder
Anne Sofie Hansen
Skipsfører
Renholdsoperatør
Jorid Hepsø
Kulturskolemedarbeider
Anders Hermstad
Adjunkt med tilleggsutdanning 908 16 923
Ingunn Hjelkrem
Kaféansvarlig 481 74 398
Egil Holberg
Førstesekretær 905 45 906
Margret S. Holberg
Avdelingsleder 71 54 02 78
Aktivitør 902 16 835
Lærer 907 82 171
Elen Johanne Holmen
Fagarbeider 907 48 013
Gerd Halldis Holmen
Rådgiver - stedfortredende rektor - lærer 482 72 478
Kai Magne Holmen
Kontaktperson 479 04 181 412 47 511
Tove Kristin Holmen
Barne- og ungdomsarbeider 481 98 460
Ingunn Tove Hopshaug
Enhetsleder/styrer barnehage 902 70 619
Laila Hopshaug
Enhetsleder ungdomsskole 71 54 45 00 977 76 851
Marit N. Hopshaug
Leder, Bygg & Forvaltning 918 02 271
Tom Reidar Høibjerg
Fagarbeider 907 13 185
Annbjørg Iversen
955 51 808
Styrer Innsmøla barnehage 71 54 12 81 902 08 691
Kokk 902 67 645
Randi Johansen
71 54 02 78
Lærer 482 90 124
Jorun Marie Jonassen
Kokk 902 67 645
Ingrid R. Jünge
Adjunkt
Førskolelærer 902 61 770

48053067

Kristin Kanestrøm
Rådgiver 941 42 697
Adjunkt 907 16 995
Elin Glasø Karstensen
Vaktmester - barnehager/bofellesskap 976 59 137
Skipsfører
902 20 548
Fagarbeider 901 73 496

97711431

Johanne Knutsen
Lektor 480 20 186
Alisa Kovera
Daglig leder 971 03 906
Gunnlaug Kristiansen
Økonomikonsulent 905 45 904
Ingrid Kristoffersen
Lærling 902 61 770
Fagarbeider / Førskolelærer 901 73 496

97686852

Turid Kvammen
Maskinist
Fysioterapeut og folkehelsekoordinator 900 96 483
Lillian Langset
900 94 675
Kokk 902 67 645
Hildur Marie G. Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg 902 36 727
Fagarbeider 909 59 140
Tove Lervik
Kommunalsjef 995 63 267
Jørn Lie
Demenskoordinator Spesialfysioterapeut Rehabilitering/sykehjem - Barn 0-1 år 900 95 473
Helsesykepleier / jordmor 903 65 162
Else Jorunn Lillenes
Biblioteksjef 975 32 987
Heidi A. Lura
Fagkonsulent landbruk 904 09 070
Tonje Beate Lyngvær
Lærling 902 61 770
Konsulent 905 34 813
Anita N. Martinsen
Lærer 900 65 651
Line Holme Mehlum
Miljøarbeider 71 54 02 78
Styrer Nordsmøla barnehage 71 54 02 73 900 62 681
Førstesekretær 905 39 533
Trine Bjørnsdatter Moltu
Renholder
Eleonor Montecillo
Fagarbeider 71 54 12 81
Jessica Møyholm
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681
Karianne Nielsen
Fagarbeider
Fagarbeider 906 17 038
Gunnar Nordheim
Musikk- og kulturskolemedarbeider
Gunnar Nordheim
Assistent 908 93 442
Marie Nordheim
Arbeidsleder 901 13 336
Lærer 900 89 601
Maria Edvardsen Novstad
Fysioterapeut Barn 1-16 år 901 78 972

 

 

Ina Therese Næss
Renholdsoperatør
Watsana Oraphap
Fagarbeider 907 83 503
Jostein Osen
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681

95430819

Karoline Klinge Osen
Veileder 55 55 33 33 412 37 132
Ordfører 2011 - 2019 928 61 949
Roger Osen
Assistent vaskeri/ kjøkken 902 79 369
Ewa Pawlowicz
Kontaktperson 479 04 181 412 40 278
Liv Torunn L. Pettersen
Veileder 55 55 33 33 412 40 278
Fagarbeider 901 73 496
Miljøterapeut - vikar 71 54 02 78
Planlegger 904 74 642
Liliana Ramsing
IKT-konsulent 911 53 844
Kjetil Rangnes
Lærer 480 89 715
Christer Reiråskag
Enhetsleder Serviceavdelingen 928 85 151
Helle M. Reitan
Fagarbeider 71 54 12 81 902 08 691

92438659

Hanne E. Rokstad
Fagarbeider 71 54 02 73

45473762

Ingrid Elfrida Rokstad
Fagarbeider 71 54 12 81 902 08 691

98065655

Personal- og organisasjonssjef 930 14 960
Tove N Rokstad
Vedlikeholdsleder - vaktmester skole 918 59 828
Bjørn Terje Roksvåg
Fagarbeider 902 61 770

97661909

Brit Hatmosø Roksvåg
Hjelpemiddelansvarlig 906 29 266
Miljøarbeider 71 54 02 78
Lønnskonsulent 905 69 819
Aslaug Beatrice Rødahl
Veileder 55 55 33 33 412 36 586
Konsulent 905 41 433
Tove Kristin Røsand
Lærer 900 93 569
Yvonne Groven Røstad
Konsulent 905 35 279
Renholder
Malgorzata Sekuterska
Styrer Brattvær barnehage 902 61 770
Ann Solveig L. Sivertsen
Fagarbeider 909 43 023
Marit Gulla Sivertsen
Assistent 901 73 496

48242782

Sissel Kaja Sivertsen
Renholder
Unn Skaget
Førskolelærer 902 61 770
Kulturrådgiver 979 86 532
Laila Skaret
Renholdsoperatør
Bente O. Skillingen
Fagarbeider 902 61 770

97001830

Leder publikumssenteret 938 52 266
Oddrun Skomsøy
Miljøterapeut 71 54 02 78
Helsefagarbeider
Klinisk sosionom/Familieterapeut 916 80 033
Maskinist
Avdelingsleder Smøla kulturskole 928 97 776 928 97 776
Ann Helen Stamnsve
Adjunkt 907 12 075
Hanne Roksvåg Stensø
Førskolelærer 71 54 02 73 900 62 681
Miljøarbeider 71 54 02 78
Miljøterapeut 71 54 02 78
Mona Gulla Stensønes
Veileder 55 55 33 33 412 46 935
Kontaktperson 479 04 181 412 46 935
Miljøarbeider 71 54 02 78
Assisterende avdelingssykepleier 71 54 47 02
Økonomisjef 926 22 899
Ann Karin Strømme
Fagarbeider 910 05 485
Assistent vaskeri/kjøkken 902 79 369
Loralyn Sundet
Hjelpepleier 71 54 46 60
71 54 47 00
900 55 806
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681

99234113

Fagarbeider 907 38 599
Ellen Sophie Sættem
Miljøarbeider 71 54 02 78
Spesialsykepleier 902 20 595
Vaktmester - sykehjem/Innsmølaområdet 976 68 357
Olav Sørstrand
Kokk 902 67 645
Rolf Olav Sørstrand
Renholder
Oddrun Sørøy
Fagarbeider 71 54 02 73 900 62 681
Linda Torvik
Prosjektleder Vikan Havn 916 63 050
Rolf Torvik
Assistent matombringing
Enhetsleder TVB 954 05 654
Birger Træthaug
Adjunkt med tilleggsutdanning 908 59 125
Lena Tuven
Adjunkt 908 86 530
Lisa Tuven
Adjunkt 907 36 905
Ingrid Tysnes
970 20 282
Inspektør/avdelingsleder 71 54 45 00 952 77 774
Yngve Vean
Miljøveileder 909 11 926

Kontor- og treffetider:

Man - ons: kl. 09.00-14.00

Fre: kl. 09.00-14.00

Ta kontakt for avtaler utenfor dette tidspunktet!

Anne Kathrine Wang
Næringsrådgiver 995 36 595
Einar Wikan
Fagarbeider 900 62 681
Assistent 900 52 628
Natalia Winnik
Landmåler 904 15 062
Slawomir Zielinski