Orienteringsmøte: Fagbrevstøttende kurs i Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Orienteringsmøte: torsdag 23. august kl 18.00 på Voksenopplæringa

Smøla Nærings- og kultursenter KF inviterer til felles orienteringsmøte  om kommende fagbrevstøttende kurs i  Barne -og ungdomsarbeiderfaget:

  •  fagbrevstøttende kurs for alle med arbeidserfaring fra  Skole og oppvekst fram mot tverrfaglig eksamen

Kursstart:                   Januar 2019

Varighet:                     3 semester ( ikke avklart)

Kurssted:                    Voksenopplæringa på Smøla

Antall kursplasser:     Med forbehold om minimum 10 deltakere NB!

 

Ukentlige samlinger

  • Samling hver uke med lærer (4 undervisningstimer)
  • Samlingene vil foregå på ettermiddag (tilpasset vaktskifte)

 

Kostnad

Kursavgift kr 5000 pr semester, totalt kr 15000,- pr deltaker.

Deltagere må også dekke kostnader til:

  • Lærebøker
  • Andre utgifter til studiemateriell
  • Eksamensavgift

 

Medlemmer i Fagforbundet eller Delta kan søke stipend/kursstøtte. Henvendelser rettes til:

 

Gjennomført kurs gir grunnlag for oppmelding til sentralgitt tverrfaglig teoretisk prøve.

Vi tar sikte på eksamen i vårsemesteret 2020, med oppmelding i januar samme år.
 

Bestått tverrfaglig teorieksamen og godkjent 5 års praksis (60 mnd) gir grunnlag for oppmelding til fagprøve.

 

ALLE ER VELKOMNE!

 

Interesserte bes melde seg fortløpende til

Eli Reistad

Smøla Nærings- og kultursenter KF

eli.reistad@smola.kommune.no

telefon 97 11 20 83

 

eller meld deg inn i gruppa vår på Facebook: 

 

Barne-og ungdomsarbeiderfaget Smøla 2019

https://www.facebook.com/groups/176893772926194/

Kontaktinformasjon

Eli Reistad
Avdelingsleder Kurs og kompetanse
E-post
Telefon 971 12 083

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45