13.03.20 Til innbyggerne på Smøla

 Klikk for stort bilde  

Smøla i likhet med resten av Norge er i en spesiell og krevende situasjon. Det er viktig at vi alle nå bidrar til å stoppe spredning av Covid-19 (koronaviruset). Smøla kommune følger løpende de råd, anbefalinger og pålegg som kommer fra regjeringen og helsedirektoratet. Dette er en situasjon som vi ser endrer seg raskt og beredskapsledelsen i kommunen har hyppige møter for å være oppdatert, få oversikt og gjøre de nødvendige valg. Vi er opptatt av at innbyggerne skal føle trygghet i en slik situasjon og vi har fokus på to områder – stoppe spredning av Covid-19 og sikre at helse- og omsorgstjenester og andre kritiske  samfunnsfunksjoner holdes i gang. Vi har iverksatt tiltak og prioriterer dette arbeidet høyt i tiden framover.

Pr. i dag har Smøla ingen innbyggere med påvist koronasmitte, men det er viktig at vi alle følger de råd og anbefalinger som gis for å hindre spredning.

Vi ber om at innbyggerne holder seg oppdatert på situasjonen med informasjon gitt fra myndighetene, presse og kommunens hjemmeside.

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00