16.03.20 Koronavirus - tilreisende fra andre områder i Norge

Kommunelegen i Smøla med funksjon som smittevernlege har med myndighet i Smittevernloven § 4-1 fattet vedtak den 16.03.20.:

 «For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjøres følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1:

1) Alle som ankommer Smøla kommune etter reiser i Norge i områdene angitt i punkt 4 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2) Personer som ikke har fast bosted eller arbeidssted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.

Nødvendig reising fra nærliggende kommuner, f. eks dag eller ukependling til jobb, og transit til og fra norskehavet med adekvat oppfølging fra arbeidsgiver er unntatt dette punkt.

3) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

4) Vedtaket gjelder for følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland med tilbakevirkende kraft fra 12.03.20. Flere områder kan tilkomme.

Takk for at alle følger nasjonale og lokale bestemmelser.

OBS! Les kommunelegens vedtak av mandag 23.03.2020 (PDF, 572 kB)

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla