16.03.20 Koronavirus - tilreisende og eiere av fritidsboliger

Smøla kommune setter stor pris på alle tilreisende og eiere av fritidsboliger.

Vi vil likevel presisere vedtatt forskrift om forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommune, og ber om at alle returnerer til egen hjemkommune umiddelbart.

Følgende melding har blitt sendt ut til eiere av fritidsboliger i kommunen.

"Smøla kommune viser til vedtatt forskrift om forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommune. Vi ber om at alle returnerer til egen hjemkommune umiddelbart."

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19

Vi minner samtidig om at Smøla kommune har vedtatt en egen forskrift  som gjelder tilreisende til Smøla i denne perioden. 

Vi ønsker alle velkommen tilbake til Smøla når forskriften oppheves!

Åpningstider

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

For å begrense evt. smitte av koronavirus holdes Smøla rådhus stengt for publikum. 

Kontakt oss! - Finn en ansatt