23.03.20 Koronatesting

Smøla kommune tester personer i tråd med nasjonale retningslinjer.  Status mandag 23.03.20 er at ingen i Smøla har påvist smitte.

Prioriterte indikasjoner for testing av covid-19:

I en situasjon hvor testkapasiteten er større enn behovet vil det være ønskelig å teste alle som kan ha covid-19. WHO definerer det som alle med feber og minst ett tegn på luftveissykdom som for eksempel hoste eller tungpustethet.

I dagens situasjon er det nødvendig å gjøre prioriteringer og Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 hos personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, i prioritert rekkefølge: 

  1. Pasienter med behov for innleggelse 
  2. Pasienter/beboere i helseinstitusjoner  
  3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid*
  4. Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom** 
  5. Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. 

 

*Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn.
**underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk. 

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. 

Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger. 

Personer uten symptomer skal IKKE testes.

Kilde: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

-----------------------------------«--------------------------------------

Meld fra ved mistanke om koronavirus

Har du symptomer som kan skyldes koronavirus? Her kan du melde fra til Folkehelseinstituttet (FHI)

Du får ikke kontakt med lege eller helsevesen, og du får ikke varslet personer du har vært nær gjennom denne løsningen.

Men du hjelper Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge.

Åpningstider

08.30 - 15.30 NB! Dørene er låst - vent utenfor (i bilen) til du blir hentet.

Legekontoret tar imot telefonhenvendelser kl. 08.30 - 12.00 og kl. 14.00-15.00.

Fra 1. mars: Fredager kl. 08.30 - 12.00