Informasjon om vaksinering Covid-19 og sesonginfluensa

  

Helse- og omsorgsdep. har besluttet å følge FHI`s anbefaling om å tilby en oppfriskningsdose(boosterdose) til de eldre aldersgruppene dvs. aldersgruppen over 65 år. En starter da med de eldste først.

Tidligere ble det bestemt å tilby 3.dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar.

I tillegg tilbys influensavaksine til risikogrupper. Her er det viktig med et intervall mellom influensavaksine og 3.dose covid-19 vaksine.

Prioriteringer for vaksinering i Smøla kommune:

  1. Dose 1 med Covid-19 vaksine til uvaksinerte
  2. Dose 2 med Covid-19 vaksine til delvis vaksinerte
  3. Dose 3 med Covid-19 vaksine til personer med alvorlig svekket immunforsvar
  4. Sesonginfluensa til risikogrupper. Oppstart vaksinering i uke 43. Info om dager blir annonsert senere.
  5. Oppfriskningsdose til eldre, dvs aldersgruppen 65 og eldre. Oppstart i uke 47.

 

Dersom spørsmål vedr. vaksinering send en sms til 903 65162 og vi tar kontakt tilbake.