Koronavirus - Ergoterapitjenesten innfører reduksjon i hjelpemidler

For å stoppe spredning av koronavirus (Covid-19), er det innført betydelig reduksjon i forhold til hjelpemidler.

  1. Hjelpemidler leveres ikke tilbake og oppbevares hos bruker så lenge reduksjon i tjenesten gjelder.
  2. Kartlegging av hjelpemidler begrenses.
  3. Utlevering av hjelpemidler begrenses.
  4. Reparasjon av hjelpemidler begrenses til det som er høyst nødvendig.

Ovennevnte vurderes i hvert enkelt tilfelle.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med;

  • Hjelpemiddelansvarig Hanne Roksvåg tlf  906 29 266
  • Fysioterapeut Kari Lie  tlf 900 95 473