Koronavirus - restriksjoner på besøk ved Smøla sykehjem, Smøla pensjonærheim og i kommunale omsorgsboliger

Eldre og kronisk syke er ekstra utsatt for å få et alvorlig forløp av koronavirus infeksjon. Helsedirektoratet har derfor kommet med råd om restriksjoner av besøkende til kommunale helseinstitusjoner. Smøla kommune innfører i tråd med dette restriksjoner på besøk til våre institusjoner.

Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger først kontaktes pr telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.  Vakttelefon Smøla sykehjem 71 54 47 00

Du skal ikke besøke kommunale helseinstitusjoner dersom du:

Mange vil være omfattet av den siste gruppen. Når Folkehelseinstituttet nå gir et råd som legger begrensninger for så mange, så er det et klart uttrykk for alvoret i situasjonen.

Dette rådet gir også betydelige utfordringer for kommunens helse – og omsorgstjeneste. Ledelsen arbeider kontinuerlig med å sikre gode tjenester samtidig som risikoen for at ansatte smitter brukerne må minimaliseres.

Minner om gode generelle smitteforebyggende vaner, som er ekstra viktige nå:

  • Bruk papirlommetørkle eller host inn mot albuen hvis du ikke har papirlommetørkle tilgjengelig
  • Vask hendene ofte. Bruk gjerne alkoholholdige oppløsninger hvis håndvask ikke er tilgjengelig

Håvard Bjørkly, Kommuneoverlege

Kontaktinformasjon

Smøla Sykehjem
Telefon 71 54 47 00