Kunngjøring - egengodkjenning av reguleringsplan for Dampleia Næringsområde

Smøla kommunestyre har i møte den 4. april 2019 sluttbehandlet/egengodkjent reguleringsplan for Dampleia Næringsområde.

Planforslaget ble utarbeidet av IKON Arkitekt og Ingeniør AS etter oppdrag av forslagsstillere JG Service og Eiendom AS. Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge området for bruk som landbase for oppdrettsanlegg. Planforslaget inneholder følgende bruk av området: lager, utskipningsplass for anlegg, utstyr og formel, mønstringsplass, innkvartering og kontor for driftspersonale, havn og liggeplass for båter.

I følge planforslaget ønskes området regulert til næringsbebyggelse, bolig/kontor som kombinert formål og småbåthavn. Planområdet er allerede delvis utbygd med kai, flytebrygge og lagerhall i plast, og dagens bruk av området er knyttet til drift av oppdrettsanlegg. Planområdet var opprinnelig på ca. 15 dekar men ble redusert til ca. 7,7 dekar som følge av automatisk fredet kulturminne i området. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF.

 

Reguleringsplan:

Eventuelle klager kan innen 3 uker etter denne kunngjøringen sendes til:
Smøla kommune, Postboks 34, 6571 SMØLA;
eller til postmottak@smola.kommune.no

Kontaktinformasjon

Liliana Ramsing
Planlegger
E-post
Telefon 904 74 642

Åpningstider

Du kan forhåndsstemme på servicekontoret i perioden 12.08 - 6.09:

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt