Omsorgstelefon i Smøla kommune

Omsorgstelefonen ble etablert i forbindelse med koronautbruddet.

Situasjonen er nå under kontroll, og samfunnet er i ferd med å gå tilbake til en mer normal hverdag. Det merkes også på antall henvendelser til Omsorgstelefonen, og vi avslutter derfor dette tilbudet fra og med Mandag 1.juni. Dersom det er noen som fortsatt har behov for bistand kan kontakte lokale tjenester,  eller benytte nasjonalt etablerte hjelpetelefoner

Kontaktinformasjon

Håvard Bjørkly
Kommunelege
E-post
Telefon 71 54 46 60