Smøla kommune digitaliserer utsendelse av faktura

Smøla kommune er i ferd med å gjennomgå sine tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy.  

Dette gjøres for å effektivisere og å redusere kostnader.  Vi starter nå med digitalisering av utgående faktura til kunder.

eFaktura - Klikk for stort bilde

Vi tar sikte på at dette trer i kraft fra og med juli måned.

 

Hvilke konsekvenser har dette for deg?

Den nye løsningen innebærer at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, som Vippsfaktura, via digital postkasse ( digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

 

Brevgiro:

De nye fakturaene kan ikke benyttes til betaling via brevgiro. Betaler du via brevgiro, må du benytte en tom bankgiroblankett, fylle ut nødvendig informasjon som du finner på de tilsendte fakturaene og deretter benytte den ferdige utfylte bankgiroblanketten til betaling via brevgiro. Slike tomme bankgiroblanketter kan du få i din lokale bank eller på rådhuset. På rådhuset kan du få hjelp til utfylling av tomme bankgiroblanketter. Informasjon som må fylles ut på den tomme fakturablanketten er:

  • Beløp
  • Betalerens bankkontonummer
  • Betalt av
  • Betalt til
  • Kundeidentifikasjon (KID)
  • Kroner og øre
  • Til konto

Faktura via Vipps

Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få fakturaen som Vippsfaktura. Dette forutsetter at du benytter Vipps og at du har aktivert tjenesten Vipps faktura. I tillegg må du selvsagt være registrert med et gyldig mobiltelefonnummer i Smøla kommune sitt kunderegister.

Faktura i Digipost/eBoks

Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne motta faktura som digital post i Digipost- eller eBokspostkassen din. Dette forutsetter selvsagt at du allerede har en digital postkasse (Digipost eller eBoks) og at du ikke har reservert mot motta digital post fra det offentlige.

Faktura som vedlegg i e-post

Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få faktura som vedlegg i en e-post fra Smøla kommune. Dette forutsetter at du er registrert med en gyldig e-postadresse i Smøla kommune sitt kunderegister.

Tilbud om å inngå e-faktura-avtale

Hvis du er registrert med en gyldig e-postadresse i kommunens register, vil du motta en e-post med tilbud om å inngå efaktura-avtale med Smøla kommune. E-posten inneholder en lenke som du må klikke på for å aktivere en slik avtale. Hvis du ikke ønsker å inngå slik avtale, kan du bare seltte denne e-posten. Hvis du allerede har en slik avtale med kommunen, får du ingen e-post.

Du vil selvsagt motta fakturaen på den ene eller den andre måten. Hvis du allerede har en avtalegiro- eller en efaktura-avtale med Smøla kommune, vil du fortsette å motta faktura som avtalegiro eller efaktura. Hvis du ikke har en slik avtale blir fakturaen sendt til Vipps - hivs du er registrert med mobiltelefonnummer og benytter Vipps faktura. Hvis du ikke benytter Vipps faktura, blir fakturaen sendt til digipost eller eBoks (hvis du mottar allerede digital post fra det offentlige), osv. Er det ikke mulig å sende fakturaene digitalt, blir fakturaen sendt som brevpost.

Faktura sendes til forretningsfører/andre enn deg selv

Har du i dag en forretningsfører som mottar faktura på vegne av deg eller en annen mottaker, vil de nye distribusjonsformene (Vipps, Digital postkasse innbygger) overstyre hvis kunden er registrert med personnummer. Da sendes faktura til kunden istedenfor "annen mottaker". Vi anbefaler derfor dere som har "annen mottaker" til å ikke inngå avtale om Vipps eller Digital postkasse.

Kommunikasjonsvideo

Kontaktinformasjon

Ingrid Kristoffersen
Skatteoppkrever
E-post
Telefon 905 45 904
Torstein Hamnes
Enhetsleder/økonomisjef
E-post
Telefon 950 20 472

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

 

Adresse

Pb 34
6571 Smøla