Smøla kommune følger de nasjonale rådene for innenlandsreiser

De høye smittetallene og de omfattende tiltakene i Oslo og Bergen førte i forrige uke til at Smøla kommune  gikk ut med anbefalinger til studenter som reiste hjem til Smøla fra områder med høyt smittetrykk.  Bakgrunnen for dette var at det på daværende tidspunkt ikke fantes råd for de som kom fra områder med mye smitte.

Lørdag 14.11.20 kom det nasjonale råd fra Folkehelseinstituttet:

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende forholdsregler i 10 dager etter reiser i Norge fra et område med mye smitte til et område med lite smitte:  

🚹🚹🚹🚹🚹 Redusere antall kontakter.

↔️   Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen. 

🖐🖐  Vær særlig nøye med hånd- og hostehygiene.

        Vær særlig oppmerksom på symptomer.

🔬   Ha lav terskel for å teste deg hvis du får symptomer eller tror du kan ha vært utsatt for smitte.

Og før du reiser; tenk over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller dersom du må i karantene.

 

Av erfaring vet vi at det kan oppleves forvirrende med både nasjonale og lokale råd når de ikke er helt identiske.  Smøla kommune ønsker ikke å bidra til uklarhet, derfor anbefaler vi nå at de nasjonale rådene følges – målet med de nasjonale rådene er å unngå spredning av smitte fra ett sted i Norge til et annet.

Oppdaterte råd og regler for reisende:

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla