Smøla sykehjem stenger dørene

Klikk for stort bilde 

For å ivareta sårbare pasienter for mulig smittefare i forbindelse med Korona-utbruddet, blir det nå enda strengere besøkskontroll.

Nå tillates kun besøk som er høyst nødvendig og etter telefonisk avtale.  Ring Smøla sykehjem på telefon 71544700 eventuelt vakthavende sykepleier 90055806.

Med besøkende menes pårørende, besøkende og andre som leverer tjenester eller bidrar med aktiviteter ved Smøla sykehjem.

Besøksrestriksjonene innføres i tråd nasjonale helseråd og Smøla kommune sin smittevernlege, kommunelege Håvard Bjørkly

Kontaktinformasjon

Smøla Sykehjem
Telefon 71 54 47 00