Ansvar og instrukser

Det overordna ansvar for arkivene til en kommune ligger hos administrasjonssjefen. Det vil for Smøla kommune være kommunedirektøren jf. kommunelova § 23. 

Deler av disse arbeidsoppgavene kan etter bestemmelser av kommunestyret/ kommunedirektør løses gjennom interkommunalt samarbeid.

Kommunal- og regionaldepartementet, Riksarkivet, Datatilsynet, Statsarkivet i Trondheim og IKA Møre og Romsdal IKS har eksternt faglig ansvar, og informasjon om dette finnes på deres hjemmesider.