Brukerarkiv Boveiledningstjenesten

Arkivserie:    Brukerarkiv Boveiledningstjenesten
Daglig ansvar:    Enhetsleder
Arkiv:    Personarkiv
Journalførende enhet:    
Innhold:    Mapper over brukere av boveiledningstjenesten/beboere.
Tilgang for:    
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Elektronisk
Fysisk plassering:    Låsbart skap på enhetsleders kontor.
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Arkivet finnes både elektronisk (Gerica) og papirbasert.
Produsert i elektronisk system:    Gerica
Godkjent av:    
Dato:    30.03.2007

Infosikkerhet