Byggesaksarkiv

Arkivserie:    Byggesaksarkiv
Daglig ansvar:    Enhetsleder
Arkiv:    Mapper i arkivskap
Journalførende enhet:    Publikumssenter
Innhold:    Oversikt over alle byggesaker i Smøla kommune
Tilgang for:    
Ordning:    Gnr./Br.nr.
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Elektronisk
Fysisk plassering:    Kontor - Bygg- og forvaltning
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Finnes både elektronisk og papirbasert. Når hele byggesaksarkivet (historisk arkiv fra 01.01.08.) etter hver blir skannet (Jfr. eBygg 2009) vil byggesaksarkivet bli fullelektronisk.
Produsert i elektronisk system:    ePhorte
Godkjent av:    
Dato:    29.03.2007

Infosikkerhet