Landbruksarkiv

rkivserie:    Landbruksarkiv
Daglig ansvar:    Enhetsleder
Arkiv:    Mapper i arkivskap
Journalførende enhet:    Publikumssenter
Innhold:    Mapper med oversikt over hver landbrukseiendom
Tilgang for:    
Ordning:    Gnr./Br.nr.
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Elektronisk
Fysisk plassering:    Kontor - bygg og forvaltning
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Arkivet vil være papirbasert fram til det blir skannet sammen med byggesaksarkivet?
Papirarkiv/historisk arkiv vil bli plassert i fjernarkiv
Produsert i elektronisk system:    ePhorte
Godkjent av:    
Dato:    29.03.2007

Infosikkerhet