Målebrevsarkiv

Arkivserie:    Målebrevsarkiv
Daglig ansvar:    
Arkiv:    
Journalførende enhet:    
Innhold:    
Tilgang for:    
Ordning:    
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    
Fysisk plassering:    
Overføring:    
Kassasjon    
Antall år til kassasjon    
Type:    
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    GISLine
Godkjent av:    
Dato:    25.03.2007

Infosikkerhet