Brukerarkiv ergoterapitjenesten

Arkivserie:    Brukerarkiv ergoterapitjenesten
Daglig ansvar:    Ergoterapeut
Arkiv:    Personarkiv hengemapper
Journalførende enhet:    
Innhold:    Opplysninger om hver bruker av tjenesten
Tilgang for:    
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Elektronisk
Fysisk plassering:    
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    I en overgangsperiode fra papirbaserte brukerjournaler til elektronisk lagring, vil det eksistere både papir og elektroniske journaler.
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    28.03.2007

Infosikkerhet