Hjelpemiddelsentralen

Arkivserie:    Hjelpemiddelsentralen
Daglig ansvar:    Ergoterapeut
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Div. informasjon + skjema fra Hjelpemiddelsentralen
Tilgang for:    
Ordning:    Tematisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor ergoterapeut
Overføring:    
Kassasjon    Ja
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    Gerica
Godkjent av:    
Dato:    28.03.2007

Infosikkerhet