Flyttearkiv

Arkivserie:    Flyttearkiv
Daglig ansvar:    Helsesøster
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Oversikt over barn som har flyttet fra kommunen.
Tilgang for:    
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Elektronisk
Fysisk plassering:    Kontor helsesøster
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    I en overgangsperiode vil det eksistere både elektronisk og papirbasert flyttearkiv.
Produsert i elektronisk system:    Winmed helsestasjon
Godkjent av:    
Dato:    27.03.2007

Infosikkerhet