Reisevaksinasjon

Reisevaksinasjon
Arkivserie:    Reisevaksinasjon
Daglig ansvar:    Helsesøster
Arkiv:    Protokoll
Journalførende enhet:    
Innhold:    Oversikt over hvem som har fått reisevaksinasjon
Tilgang for:    
Ordning:    Kronologisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Elektronisk
Fysisk plassering:    Kontor helsesøster - låsbart skap.
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Finnes både elektronisk og papirbasert.
Produsert i elektronisk system:    Winmed helsestasjon
Godkjent av:    
Dato:    27.03.2007

Infosikkerhet