Helsekort

Arkivserie:    Helsekort
Daglig ansvar:    Helsesøster
Arkiv:    Personarkiv
Journalførende enhet:    
Innhold:    Oversikt over helseopplysninger for barn fra 0 år til 10. klasse.
Tilgang for:    
Ordning:    Kronologisk etter fødselsår
Periode:    Kontinuerlig
Oppbevaringsmedium:    Elektronisk
Fysisk plassering:    Kontor helsesøster
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Finnes både som elektronisk og papirbasert arkiv.
Fra 1997 finnes som elektronisk arkiv. Før 1997 finnes som både papirbasert og elektronisk
Produsert i elektronisk system:    Winmed helsestasjon
Godkjent av:    
Dato:    27.03.2007

Infosikkerhet