Prosedyreperm - Helsestasjon

Arkivserie:    Prosedyreperm - Helsestasjon
Daglig ansvar:    Helsesøster
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Rutiner for konsultasjoner førskolebarn
Tilgang for:    
Ordning:    Kronologisk etter alder på barnet
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Elektronisk
Fysisk plassering:    Kontor - helsesøster
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Kopi
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Finnes både elektronisk og papirbasert i perm.
Produsert i elektronisk system:    ePhorte
Godkjent av:    
Dato:    27.03.2007

Infosikkerhet