Prosedyreperm - skolehelsetjeneste

Arkivserie:    Prosedyreperm - Skolehelsetjenesten
Daglig ansvar:    Helsesøster
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Rutiner for skolehelsetjenesten fra 1. -10. klasse.
Tilgang for:    
Ordning:    Kronologisk etter klasse.
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Elektronisk
Fysisk plassering:    Kontor helsesøster
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Finnes både elektronisk og papirbasert.
Jfr. Veileder for helsestasjon og skolehelsetjeneste 2/98.
Produsert i elektronisk system:    ePhorte
Godkjent av:    
Dato:    27.03.2007

Infosikkerhet