Brukerarkiv

Arkivserie:    Brukerarkiv
Daglig ansvar:    Avd.sykepleier
Arkiv:    Mapper bygd opp alfabetisk
Journalførende enhet:    Pleie- og omsorg (Gerica)
Innhold:    Nødvendig informasjon om brukere av tjenesten
Tilgang for:    Enhetsleder, ansvarlig sykepleiere/hjelpepleiere på vakt
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor førstesekretær pleie- og omsorg
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    05.03.2007

Infosikkerhet