Administrative vedtak 1

Arkivserie:    Administrative vedtak I
Daglig ansvar:    Avd.sykepleier
Arkiv:    RIngperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Opplysninger om tildelt hjemmehjelp, hjemmesykepleie og trygghetsalarm.
Tilgang for:    Alle ansatte
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor førstesekretær pleie- og omsorg
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    05.03.2007

Infosikkerhet