Avspaseringslister

Arkivserie:    Leiebil/tjenestebil
Daglig ansvar:    Avd. sykepleier
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Diverse opplysninger vedr. om leiebiler. Avleste kilometer pr. mnd. Oversikt over biler tilgjengelig.
Tilgang for:    Alle ansatte
Ordning:    
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor førstesekretær pleie- og omsorg
Overføring:    
Kassasjon    
Antall år til kassasjon    
Type:    Kopi
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Kontrakter ligger i kontraktsarkiv sentralarkiv
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    05.03.2007

Infosikkerhet