Fakturagrunnlag hjemmehjelp og trygghetsalarm

Arkivserie:    Fakturagrunnlag hjemmehjelp og trygghetsalarm
Daglig ansvar:    Førstesekretær pleie- og omsorg
Arkiv:    RIngperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    
Tilgang for:    Alle ansatte
Ordning:    Kronologisk/månedlig
Periode:    1 år
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor førstesekretær pleie- og omsorg
Overføring:    
Kassasjon    
Antall år til kassasjon    
Type:    
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    05.03.2007

Infosikkerhet