Kontraktsarkiv

Arkivserie:    Kontraktsarkiv
Daglig ansvar:    Enhetsleder
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Oversikter over inngåtte kontrakter Pensjonærheim, Alderspensjonat og Tryggheim
Tilgang for:    Alle ansatte
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor førstesekretær pleie- og omsorg
Overføring:    
Kassasjon    
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Kontraktene oppbevares i permer til evt. flytting eller dødsfall. Blir da flyttet over til journal
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    05.03.2007

Infosikkerhet