Kvitteringsperm for utleie av tekniske hjelpemidler

Arkivserie:    Kvitteringsperm for utleie av tekniske hjelpemidler
Daglig ansvar:    Avd.sykepleier
Arkiv:    RIngperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Hjelpemidler som disponeres av kommunen.
Tilgang for:    Alle ansatte
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor avdelingssykepleier
Overføring:    
Kassasjon    Ja
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Blir makulert ved tilbaklevering av hjelpemiddel
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    05.03.2007

Infosikkerhet