Legemiddelhåndtering

Arkivserie:    Legemiddelhåndtering
Daglig ansvar:    Avd.sykepleier
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Beskrivelse av håndtering av legemidler
Tilgang for:    Alle ansatte
Ordning:    
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor avd.sykepleier/hjemmesykepleiekontor
Overføring:    
Kassasjon    Ja
Antall år til kassasjon    
Type:    
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    05.03.2007

Infosikkerhet