Medisinkort

Arkivserie:    Medisinkort
Daglig ansvar:    Avd.sykepleier
Arkiv:    Ringperm
Journalførende enhet:    
Innhold:    Pasientenes medisinopplysninger.
Tilgang for:    Ansatte med medisinansvar/bakvakt
Ordning:    Alfabetisk
Periode:    
Oppbevaringsmedium:    Papir
Fysisk plassering:    Kontor avd.sykepleier/hjemmesykepleiekontor.
Overføring:    
Kassasjon    Nei
Antall år til kassasjon    
Type:    Original
Kassasjonshjemmel:    
Merknader:    Legges i journalen ved utskriving
Produsert i elektronisk system:    
Godkjent av:    
Dato:    05.03.2007

Infosikkerhet